Als zelfstandige zonder personeel neemt u zélf alle beslissingen die leiden tot het succes van uw bedrijf, maar u moet ook alle risico’s dragen
die hier aan verbonden zijn. Het kan gebeuren dat u als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die u onbedoeld maakt. Ook kunt
u in conflict komen met een opdrachtgever of leverancier. Omdat uw privéverzekeringen hiervoor geen dekking bieden, is het verstandig deze
risico’s af te schermen met een ZZP-Pakketverzekering. Met deze verzekering worden de belangrijkste verzekeringen die voor uw beroepsgroep
van toepassing zijn, gecombineerd in één aantrekkelijk pakket. Zo kunt u zich o.a. verzekeren voor Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB),
beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, CAR/montage en/of rechtsbijstand. Ook voor uw arbeidsongeschiktheidsrisico kunnen
wij uw adviseren.
terug naar Zakelijkterug naar Zakelijk
  ZZP - Pakketverzekering
Tel. 070 33 00 761