Deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw inventaris van uw winkel of kantoor. Hierbij kunt u denken aan de vitrines, ovens,
winkelstellingen of kantoorkasten, bureaus en kantoorstoelen. De goederenverzekering biedt dekking aan o.a. uw voorraden te verkopen
producten. Schade die is ontstaan door brand,  inbraak en diefstal of uitstromend water en neerslag is verzekerd op basis van de uitgebreide
verzekeringsdekking. De accountmanager van Renkler Assurantiën komt vooraf bij u op bezoek om een inventarisatie van de risico’s te maken
zodat wij een daarop aansluitende offerte en/of polis kunnen afgeven. Uit die inventarisatie kan het kan ook voorkomen, dat u nog risico’s loopt
voor andere schades die te verzekeren zijn met bijvoorbeeld een opstalverzekering, glasverzekering, rechtsbijstandsverzekering,
garageverzekering e.d. De inventaris / goederenverzekering maakt onderdeel uit van het MKB-pakket.
terug naar Zakelijkterug naar Zakelijk
  Inventaris / Goederenverzekering
Tel. 070 33 00 761