Met een uitgebreide inboedelverzekering bent u verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, schroeien, blikseminslag, diefstal of
waterschade. Maar het is wel belangrijk dat u de waarde van uw inboedel controleert tegen onderverzekering. Zodra de waarde van uw
inboedel hoger is dan de verzekerde waarde op uw polis, is er sprake van onderverzekering. U kunt dit voorkomen door jaarlijks de
inboedelwaardemeter in te vullen. Dit is belangrijk, want bij onderverzekering keren verzekeraars niet de volledige schade uit. Tevens kunnen
wij u adviseren in het extra verzekeren van o.a. elektronische apparaten, computers en sieraden tegen inbraak en diefstal. In Den Haag is
bijvoorbeeld maar maximaal € 2.500,- verzekerd voor diefstal van sieraden.
terug naar Particulierterug naar Particulier
  Inboedelverzekering
Tel. 070 33 00 761